seekStahujte 3D modely do 3ds Max, Maya a dalších CAD aplikací zdarma! Pokud tuto službu neznáte, využijte ji pro zvýšení produktivity. Autodesk nabízí pro uživatele těchto aplikací službu, kde si můžete vyhledat požadovaný 3D model. Najdete tady okna, dveře, stromy, vybavení a další architektonické prvky. Přímo z 3ds Max je tato funkce dostupná z nabídky Help > 3ds Max on the web > Download vegetation.

Původní zdroj: http://seek.autodesk.com/